Inntektene til Ola Olderøyås Snekkerifabrikk AS bare vokser, viser regnskapet

foto