I seks år på rad har inntektene til FS Årbogen AS økt. I fjor kom nedgangen.