Omsetningen skyter fart for Admento AS i 2023. Steg med 31 prosent.