Gullår for Blåsmo Musikk AS. Marginen har ikke vært høyere på 25 år.