Storås Trafikksenter AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet