Inntektene til Genc Taxi AS bare vokser, viser regnskapet

foto