Dette er de viktigste 2023-tallene for Kirkegt. 14 AS