Slik gikk det med Stendahl Eiendom AS i 2022

foto