Inntektssvikt, men Amneus Boghandel AS går fremdeles så det griner

foto