Her er tallene som viser hvordan Trøndelag Byggtjenester AS gjorde det i 2022

foto