Inntektene til Oris Dental Holding AS bare vokser, viser regnskapet