2022-regnskapet til Byggmester Stein Kristian Røset AS er klart. Pilene peker nedover.