Etter tre år med vekst er tallene nå røde for FR Bygg AS