Inntektene til Big Twin Midt-Norge AS bare vokser, viser regnskapet