Eksplosiv økning i inntektene til Radionor Communications AS