Bratt fall i inntektene til Totalmaskin AS. Sank med 24 prosent.

foto