Inntektene til Jønland AS bare vokser, viser regnskapet