Kraftig økning i resultatene for Mathias Hybertsen AS