Kraftig innteksvekst for Økolaft AS, men likevel røde tall

foto