Rett Regnskap AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet