Handelshuset Enge AS har snudd den negative utviklingen