Inntektene til Midt-Norge Slakteri AS bare vokser, viser regnskapet

foto