Inntektene til Expressus AS bare vokser, viser regnskapet