SR Betongboring/Saging AS har fått skikk på de røde tallene

foto