Bratt fall i inntektene til Paulsen Maskin AS. Sank med 28 prosent.

foto