Inntektene til Sannan Bil AS bare vokser, viser regnskapet

foto