Inntektene til M. Aakervik AS bare vokser, viser regnskapet

foto