Inntektene til Partytime Trondheim AS bare vokser, viser regnskapet