Omsetningen skjøt fart for Jobbkort AS, men marginen stabil