Inntektene til TBS Optimal AS bare vokser, viser regnskapet

foto