Bratt fall i inntektene til Dekk & Bilservice AS. Sank med 23 prosent.

foto