Inntektene gikk rett i veggen for Berkåk Veikro AS i 2022

foto