Inntektene til G-Bygg AS bare vokser, viser regnskapet