Rørfunn AS var blant bransjevinnerne i Trondheim i 2023