Inntektene til Anna Mabel Sundland AS bare vokser, ifølge regnskapet