Pilene peker oppover for KMC Balsfjord AS ifølge 2023-regnskapet