Årsresultatet til Eggen Arkitekter AS i havn. Eierne tok ut millionutbytte.