Inntektene gikk rett i veggen for Bravo Personell AS i 2023