Inntektene til Structor Trondheim AS bare vokser, viser regnskapet