Inntektene til Intecom AS bare vokser, viser regnskapet