Her er tallene som viser hvordan ILA Bokholderi AS gjorde det i 2023