Inntektene til Isfjord Norway AS bare vokser, viser regnskapet

foto