Inntektene til PK Service AS bare vokser, viser regnskapet