Sparebank1 SMN Kvartalet AS: Omsetningen skjøt fart, men marginen stabil