Inntektene til Dampoteket AS bare vokser, viser regnskapet