Eierne av Etat Eiendom AS tok ut 3 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2012.

foto