Det lysnet for Dolmsundet AS i 2021, men i fjor ble det røde tall igjen

foto