Inntektene til Totalbygg Midt-Norge AS bare vokser, viser regnskapet

foto