Inntektene til AKO Amedyan AS bare vokser, viser regnskapet