Inntektssvikt, men KMC Havnegata 24 AS går fremdeles så det griner